จากสถานการณ์ โควิด ไทย ที่กำลังวิกฤตหนักในตอนนี้ ซึ่งมี […]