ไฝที่ขึ้นตามใบหน้า เป็นอะไรที่เราจะต้องกำจัดออกโดยทันที […]